BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy gruntów gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  • Smugowej – część działki nr 1290/28 (obręb 0003) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do posesji oraz na teren zielony,

  • Śląskiej – działka nr 35/15 (obręb 0002) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

  • Widok – część działek nr 1142/6, 1208 i 1142/24 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod istniejące garaże,

  • pas drogi gminnej ulicy Wysokiej – część działki nr 1167 (obręb 0005) z przeznaczeniem na letni ogródek gastronomiczny,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102
telefon 41 273 82 27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Jerzy Miśkiewicz

 

Przekierowania do wykazów:

Smugowa – część działki nr 1290/28

Śląska – działka nr 35/15

Widok – część działek nr 1142/6, 1208 i 1142/24

pas drogi gminnej ulicy Wysokiej – część działki nr 1167

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept