BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o zmianie czynszu dzierżawnego

W dniu 29 marca 2018 r. została zamieszczona informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych wykazach gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia, między innymi przy al. Armii Krajowej – część działki nr 534/113 ( obręb 0005 ) z przeznaczeniem pod istniejący salonik prasowy.


W wykazie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 164/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu, położonego przy al. Armii Krajowej, w kolumnie wysokość czynszu dzierżawnego, podano czynsz dzierżawny, bez waloryzacji.


Na skutek zaistniałego faktu, wydane zostało Zarządzenie Nr 358/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 17.07.2018 r., zmieniające cytowane wyżej Zarządzenie Nr 164/2018, w którym ujęto prawidłowy czynsz dzierżawny.

 

Zarządzenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www. bip.um.starachowice.pl. Bezpośredni link do zarządzenia: Zarządzenie Nr 358/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 17.07.2018 r.

Author: Barbara Ziewiec

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept