BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

 1. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  Robotniczej – część działki nr 1125/8 ( obręb 0001 ) z przeznaczeniem pod istniejący garaż metalowy,

  Nad Młynówką – część działek nr 693/60 i nr 693/79 ( obręb 0005 ) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,

 2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Wysokiej - część działki nr 1167 ( obręb 0005 ) z przeznaczeniem na letni ogródek gastronomiczny,

 3. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  Lipowej - działka nr 424 (obręb 0002) o powierzchni 0,0025 ha, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,

  Topolowej - działka nr 502/2 (obręb 0002) o powierzchni 0,0144 ha, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 i 2 pok. 102 telefon 41 273-82-27, dot. pkt 3 pok. 104 telefon 41 273-82-58.

 

 

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Robotnicza

ul. Nad Młynówką 

ul. Wysoka

ul. Lipowa

ul. Topolowa

Author: Anna Sałata

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept