BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. ponownego wynajmu w drodze bezprzetargowej garażu murowanego o powierzchni użytkowej 10,50 m2, usytuowanego na części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działka ewidencyjna nr 572/42 (obręb 0005) z przeznaczeniem do garażowania samochodu osobowego,

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Juliusza Słowackiego – część działki nr 1036/2 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże,

  3. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:
  • Jadwigi Kaczyńskiej – działki nr 101/15 i 101/17 (obręb 0002) z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik i pod część budynku gospodarczego,

  • Majówka – część działki nr 1172/23 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod kolekturę Totalizatora Sportowego,

  • Św. Barbary – część działki nr 28/5 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod kwiaciarnię,

  • Granicznej – część działki nr 1290/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod pawilon handlowy i teren przynależny,

  • Majówka – działka nr 1172/22 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod pawilon handlowy i teren przynależny,

  • Radomskiej – część działki nr 62/12 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod kiosk Ruch,

  • Stefana Żeromskiego – część działki nr 559/16 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod kiosk Ruch,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

ul. Kraszewskiego

ul. Słowackiego

ul. Kaczyńskiej

ul. Majówka

ul. Św. Barbary

ul. Graniczna

ul. Majówka dz. 1172/22

ul. Radomska

ul. Żeromskiego

Author: Anna Sałata

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept