BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

 

  1. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiejdziałki nr 1045 i nr 1050 (obręb 0002) z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową,

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Stawowej – część działki nr 1271/1 (obręb 0001) z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

ul. Jadwigi Kaczyńskiej

ul. Stawowa

Author: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept