BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Alei Armii Krajowej – działka nr 572/40 obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejący pawilon i teren niezbędny do obsługi pawilonu,- kliknij treść zarządzenia

2. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, przy ul. Radomskiej – działki nr 6/6, 6/15 i 6/16 obręb 0001,- kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt. 1 - pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt. 2 -pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// -//

MAREK MATEREK

Author: Agnieszka Suligowska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept