BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Miłej.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Miłej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0001) jako działki ewidencyjne: nr 851/1 o powierzchni 0,0266 ha oraz nr 851/2 o powierzchni 0,0232 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00021369/0.

Cena wywoławcza brutto do trzeciego przetargu wynosi: 36900,00 zł (działka nr 851/1), 30 750,00 zł (działka nr 851/2).

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 22.08.2023 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 3 700,00 zł lub 3 100,00 zł, w zależności od tego, którą z działek przystępujący do przetargu będzie miał zamiar kupić. W przypadku przystępowania do przetargu z zamiarem zakupu więcej niż jednej z działek kwota wadium stanowi sumę wadiów opisanych powyżej, natomiast gdy przystępujący będzie chciał licytować jedną z dwóch działek objętych przetargiem wpłaca wadium w kwocie 3 700,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 11.08.2023r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 347/2023 Prezydenta Miasta Starachowicez dnia 14.07.2023r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Miłej.kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

 

 

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept