BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Bohaterów Westerplatte

W dniu 19.09.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a o pow. użytkowej 55,89 m2 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Starachowicach przy ul. Bohaterów Westerplatte na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 pod nr 150/4 o pow. 0,0266 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00057866/5 oraz nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka numer 150/5 o powierzchni 0,0177 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00057867/2.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept