BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku III przetargu na nieruchomość gruntową przy ul. Bieszczadzkiej

W dniu 26.04.2023 r. o godz. 11:00 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Bieszczadzkiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004, jako działka nr 1054/15 o powierzchni 0,0203 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00028494/4.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept