BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Wesołej.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

W dniu 26.10.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Wesołej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0003) jako działka nr 261 o powierzchni 0,0713 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00023182/9.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept