BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń w dniu 16.08.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
1) w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Bocznej – część działki nr 1462/27 obręb 0005 z przeznaczeniem na teren zielony, - kliknij treść zarządzenia

  • Widok – część działki nr 1142/6 obręb 0001 z przeznaczeniem pod istniejący garaż drewniany, - kliknij treść zarządzenia

  • Kasztanowej – części działek nr 1902/10, 1903/1, 1902/11 i 1908 obręb 0004 z przeznaczeniem na parkowanie samochodu, pod budynek gospodarczy, na dojazd i dojście do posesji oraz na teren zielony, - kliknij treść zarządzenia

  • Adama Mickiewicza – część działki nr 874/22 obręb 0001 z przeznaczeniem pod istniejący garaż metalowy, - kliknij treść zarządzenia

2) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Starachowicach przy ulicy Radomskiej – działki nr 9/69, 9/70 i 9/73 obręb 0002 z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjno – szkoleniowo - sportową - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept