BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży w dniu 28.02.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.)

tablica_ogłoszeń_i_piętro_budynku_urzędu_miejskiego_w_starachowicach.jpg

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy

Starachowice, przeznaczonej do:

1) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy:

  • Wierzbowej– część działki nr 107, obręb 0004 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości, kliknij treść zarządzenia

  • Kopalnianej – część działki nr 1286/6, obręb 0002 z przeznaczeniem na parking, kliknij treść zarządzenia

    2) sprzedaży, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • ul. gen. Józefa Bema działka nr 269/56, obręb 0001, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, kliknij treść zarządzenia

  • ul. gen. Józefa Bema działka nr 269/57, obręb 0001, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, kliknij treść zarządzenia

  • ul. gen. Józefa Bema działka nr 269/62, obręb 0001, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, kliknij treść zarządzenia

  • ul. Łazy działka nr 201/2, obręb 0006, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 2) pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

 

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept