BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej obok cmentarza przy ulicy Radomskiej, przeznaczonej na sprzedaż zniczy i kwiatów.

Przedmiotem przetargu są cztery stanowiska handlowe o powierzchni 16 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 400,00 zł za jedno stanowisko. Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej - link do ogłoszenia

 

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept