BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży w dniu 13.06.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)


i n f o r m u j e:


że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz


dotyczący nieruchomościgruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do:

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

1) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Żytnia – działka nr 428, nr 1068, nr 427 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren zielony, "kliknij treść zarządzenia",

  • Pastwiska– działka nr 289 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren zielony, "kliknij treść zarządzenia",

    2) wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położnych w Starachowicach przy ulicy Południowej – część działki nr 1821/25 obręb 0003 z przeznaczeniem na teren zielony, "kliknij

    treść zarządzenia",

    3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • ul. Lipowej – działka nr 425, obręb 0002, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, "kliknij treść zarządzenia",

  • ul. Orzechowej – działka nr 618/4, obręb 0002, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, "kliknij treść zarządzenia".

4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 przy ul. Zakładowej w Starachowicach, "kliknij treść zarządzenia",

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt 1-2 pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 3-4 pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

                                                                                                                                                                        /-/

Elżbieta Gralec

                                                                                                                                                

 

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept