BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości przy ul. Radomskiej

 

W dniu 19.06.2023 r. o godz. 10:00 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie czterech stanowisk z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy
i kwiatów na części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002, jako działka nr 137/1222, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00022014/4.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept