BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w dniu 22.08.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)


i n f o r m u j e:

zdjęcie tablicy ogłoszeń

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice:

1) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach
przy:

  • ul. Smugowej – część działki nr 2217/16, obręb 0004 z przeznaczeniem na dojazd do posesji i teren zielony, "kliknij treść zarządzenia",

  • ul. Południowej – część działki nr 1281/25, obręb 0003 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno – sportową i teren zielony, "kliknij treść zarządzenia",

2) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Starachowicach przy:

  • ul. Stanisława Moniuszki – część działki nr 1156, obręb 0003 z przeznaczeniem na dojazd i dojście oraz na ogródek przydomowy, "kliknij treść zarządzenia",

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami:

pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept