BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku I przetargu na nieruchomość gruntową przy ul. Ostrowieckiej

W dniu 16.03.2021 r. o godz. 10:00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działki nr 2575/1 i 2575/3 o łącznej powierzchni 0,8166 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00032409/3.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu -kliknij pełną treść informacji

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept