BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nabór przedsiębiorcy na członka Rady Rozwoju Miasta!

Urząd Miejski w Starachowicach serdecznie zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania swojej kandydatury jako członka Rady Rozwoju Miasta.

Rada Rozwoju Miasta powołana została w ramach realizacji projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”. Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie gminy poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców miasta. Udzielenie kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia pozwoli w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy występujące na terenie gminy, a także przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca do życia i pracy.

Rada Rozwoju Miasta

Rada Rozwoju Miasta jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla Gminy Starachowice podczas realizacji projektu, a także pełni funkcję ambasadora funduszy norweskich w swojej społeczności lokalnej. Do obowiązków Rady należy także opiniowanie raportu rocznego oraz raportu ewaluacyjnego z realizacji działań projektowych. Członkowie rady będą odpowiedzialni za działania promocyjne projektu oraz prowadzenie działań partycypacyjnych w swoich społecznościach lokalnych zgodnie z zapisami projektu. W skład Rady wejdą przedstawiciele poszczególnych usług publicznych tj. grono nauczycielskie, przedsiębiorcy, przedstawiciel fundacji, asystent międzykulturowy, przedstawiciel służby zdrowia oraz osoba zajmująca się sprawami mieszkaniowymi, a także Komitet Rewitalizacyjny.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie są przydzielane 13 krajom (w tym Polsce), które przystąpiły do EOG po 2004 roku. Budżet przeznaczony na lata 2014-2021 wynosi 1,3 mld euro. Celem funduszy jest ograniczeniu nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie. Wspólne działania ukierunkowane są na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich w Starachowicach realizowany jest projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.

Informacje zgłoszeniowe

Przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem w Radzie Rozwoju Miasta zachęcamy do   złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 lub na adres mailowy rozwojlokalny@starachowice.eu do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY.docx

 

Author: Martyna Stępień

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept