BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zestawienie nagród i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe

Nagrody i stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo:

niezrzeszonych – posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Starachowice,
zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Miasta Starachowice.

 

Procedura przyznawania nagród i stypendiów określona jest szczegółowo w uchwale Rady Miejskiej w Starachowicach.

Właściciel danych: Referat Edukacji, Kultury i Sportu

Aktualizacja: raz na pół roku

 

Nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe w latach 2014-2019 - wersja odt

Nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe w latach 2014-2019 - wersja pdf

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w latach 2014-2020 - wesja odt

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w latach 2014-2020 - wesja pdf

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w roku 2021 - wersja odt

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w roku 2021 - wersja pdf

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w roku 2022 - wersja odt

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w roku 2021 - wersja odt

 

 

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept