Zestawienie nagród i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe

Nagrody i stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo:

niezrzeszonych – posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Starachowice,
zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Miasta Starachowice.

 

Procedura przyznawania nagród i stypendiów określona jest szczegółowo w uchwale Rady Miejskiej w Starachowicach.

Właściciel danych: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta

Aktualizacja: raz na pół roku

 

Nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe w latach 2014-2019 - wersja odt

Nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe w latach 2014-2019 - wersja pdf

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w latach 2014-2020 - wesja odt

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe przyznane w latach 2014-2020 - wesja pdf

 

 

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Print