BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy:

 1. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Skalistej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działka ewidencyjna nr 22/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

 2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Żytniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1736/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

 3. części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ulicach Składowej i Turystycznej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działki ewidencyjne: nr 851/3 i 803/3, 803/10, 805/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

 4. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  - Sybiraków – działka nr 2394/22 (obręb 0004) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,

  - Kościelnej – część działki nr 559/16 (obręb 0005) z przeznaczeniem na teren zielonytrawnik,

 5. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  - Hutniczej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy i teren komunikacyjny do jego obsługi,

  - Sybiraków – działki nr 2394/13, 2394/14, 2394/15, 2394/16 i 2394/20
  (obręb 0004) z przeznaczeniem na ogródek warzywny oraz na tereny zielone-trawniki, 

 

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1, 2 i 3 pok. 104 telefon 41/273-82-58; dot. pkt 4 i 5 pok. 102 telefon 41/273-82-27.

 

 

PREZPREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Skalista dz. nr 22/3

ul. Żytnia dz. nr 1736/7

ul. Składowa i Turystyczna dz. 851/3 i 803/3, 803/10, 805/6

ul. Sybiraków dz. nr 2394/22

ul. Kościelna dz. nr 559/16

ul. Hutnicza dz. nr 1251/4

ul. Hutnicza dz. nr 1251/4

ul. Sybiraków dz. nr 2394/13, 2394/14, 2394/15, 2394/16 i 2394/20

Autor: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję