BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45 na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy:

  1. gruntów gminy, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  • u zbiegu ulic Hutniczej i Radomskiej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy i teren przynależny,
  • Hutniczej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod siedem istniejących pawilonów handlowych,
  • Hutniczej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem jako teren komunikacyjny do obsługi czterech istniejących pawilonów handlowych,

2. gruntu gminy, którego część przeznaczona się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, położonego w Starachowicach przy ulicy Topolowej oznaczonego ewid. jako działka nr 473/1 (obręb 0002),

3. gruntu gminy, którego część przeznaczona się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonego w Starachowicach przy ulicy Jeleniej, oznaczonego ewid. jako działka nr 1725/6 (obręb 0004),

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27 (w zakresie pkt 1) i pok. 104 telefon 41 273 82 57 (w zakresie pkt 2 i 3).

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowanie do wykazów:

u zbiegu ulic Hutniczej i Radomskiej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001)

Hutnicza – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod siedem istniejących pawilonów handlowych

Hutnicza – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem jako teren komunikacyjny do obsługi czterech istniejących pawilonów handlowych

Topolowa - dz. nr 473/1 (obręb 0002) na powiększenie

Jelenia dz. nr 1725/6 (obręb 0004) - przetarg

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept