BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z poźn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz gruntu, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej – część działki nr 1246/2 (obręb 0001) z przeznaczeniem na letni ogródek gastronomiczny, według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41/273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Jerzy Miśkiewicz

 

 

Przekierowanie do wykazu: część działki nr 1246/2

 

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept