BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Przetarg na stanowisko nr 2 do prowadzenia handlu zniczami, kwiatami i artykułami cmentarnymi obok cmentarza przy ulicy Radomskiej w Starachowicach

Prezydent Miasta Starachowice przeznaczył do wydzierżawienia w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na okres do dnia 24 stycznia 2020 roku stanowisko nr 2 do prowadzenia handlu zniczami, kwiatami i artykułami cmentarnymi.

Stanowisko usytuowane jest na gruncie Gminy Starachowice przy ulicy Radomskiej.

Termin przetargu wyznaczono na dzień 21 czerwca 2018 roku na godz.10.00 w sali nr 130 Urzędu Miejskiego.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 14 czerwca 2018 roku., przelewem bankowym na rachunek nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 w PKO Bank Polski S.A. lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45 do godz. 14.00.

Szczegółowych informacji udziela: Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pok. 102 tel. 41 273 82 27.

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept