BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45 na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy:

 1. lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku nr 8, usytuowanym na działce nr 546/7 (obręb 0005) przy ulicy Stefana Żeromskiego, przeznaczonego do oddania w użyczenie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego, na prowadzenie działalności statutowej,

 2. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo–warsztatowym, stanowiącym odrębny przedmiot własności, położonej przy ulicy Harcerskiej – działki nr 1332/4 i nr 1333/19 ( obręb 0002 ) , przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec ZHP Starachowice, na prowadzenie działalności statutowej,

 3. części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Marszałka Piłsudskiego , stanowiącej własność Gminy Starachowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działki ewidencyjne nr 1137/1 i 1137/4, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o. w Starachowicach,

 4. nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  - Stanisława Staszica – działka nr 1219/6 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojazd i dojście oraz na teren zielony,

  - Juliusza Słowackiego – część działki nr 986 (obręb 0005) z przeznaczeniem na powiększenie ogrodu przydomowego,

  - Brązowej – część działki nr 1275 (obręb 0002 ) z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz na dojazd.

 5. nieruchomości gruntowej i części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

- Spacerowej – działka nr 1329 (obręb 0002) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,

- gen. Józefa Ludwika Hauke-Bosaka, Joachima Lelewela, Ignacego Prądzyńskiego i Piotra Wysockiego – część działek nr 1750/60, 1341 i     255/12 (obręb 0004) z przeznaczeniem pod istniejące altany śmietnikowe,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1, 2 i 3 pok. 104 telefon 41/273-82-58; dot. pkt 4 i 5, pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Stefana Żeromskiego dz. 546/7

ul. Harcerska dz. 1332/4 i 1333/19

ul. Marszałka Piłsudskiego dz. 1137/1 i 1137/4

ul. Stanisława Staszica dz. 1219/6

ul. Juliusza Słowackiego dz. 986

ul. Brązowa dz. 1275

ul. Spacerowa dz. 1329

ul. gen Józefa Ludwika Hauke-Bosaka i inne dz. 1750/60, 1341, 1255/12

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept