BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy:

  1. nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Wojska Polskiego 7A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005 jako działki ewidencyjne nr 534/120, 534/101, 939/1, 939/2 o łącznej powierzchni 0,5497 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego,

  2. nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Iglastej – działka nr 350 (obręb 0002) przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na teren zielony - trawnik,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41/273-82-58; dot. pkt 2 pok. 102 telefon 41/273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Wojska Polskiego - dz. 534/120, 534/101, 939/1, 939/2

ul. Iglasta – działka nr 350

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept