BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o przetargu

W dniu 11.06.2018 r., została zamieszczona informacja Prezydenta Miasta Starachowice o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Starachowice zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach przy ulicy Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001 jako działka ewidencyjna nr 3/20 o powierzchni 2,8604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00052545/4, oraz prawa własności posadowionej na niej budowli w postaci stalowej wiaty o powierzchni zabudowy 127 m2, stanowiącej odrębną nieruchomość ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1H/00047473/0.kliknij treść informacji

Pod tekstem zamieszczono przekierowanie do Zarządzenia Nr 295/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.06.2018 r. kliknij treść zarządzenia

W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 295/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.06.2018 w pkt III ppkt 2 ostatnia kolumna tabeli pt. Minimalne postąpienie, wpisano omyłkowo kwotę 71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), a powinno być 7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).

Na skutek zaistniałego faktu wydane zostało ZARZĄDZENIE NR 399/2018 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 03.08.2018 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 295/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.06.2018 r. kliknij treść zarządzenai

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept