BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Jeleniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działki ewidencyjne nr 1726/1 i 1726/5 o łącznej powierzchni 0,0786 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego,

  2. nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Ignaca Zaczkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka ewidencyjne nr 1714 o powierzchni 0,0612 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców,

  3. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:
  • Podgórze – część działek nr 878 i 879 ( obręb 0004 ) z przeznaczeniem na tereny zielone – trawniki,

  • Modrzewiowej – działka nr 624/3 ( obręb 0002 ) z przeznaczeniem na zieleń ogrodową – trawnik i pod część budynku gospodarczego,

  • pomiędzy ulicami Stanisława Moniuszki a Żytnią – część działki nr 1648 ( obręb 0003 ) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 i pkt 2 pok. 104 telefon 41 273-82-58; dot. pkt 3 pok. 102 telefon 41 273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Ewa Skiba

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Jelenia dz. 1726/1 i 1726/5

ul. Ignaca Zaczkiewicza dz. 1714

ul. Podgórze dz. 878 i 879

ul. Podgórze dz. 879

ul. Modrzewiowa dz. 624/3

ul. Stanisława Moniuszki i Żytnia dz. 1648

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept