BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Chorążego Szorta, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka ewidencyjna nr 1549 o powierzchni 0,0305 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00027510/6 i działka ewidencyjna nr 1550 o powierzchni 0,0321 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00027509/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 104 telefon 41/273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Ewa Skiba

 

 

Przekierowanie do wykazu

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept