BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz części nieruchomości gruntowej gminy, położonej w Starachowicach przy ulicy mjr Nurta, stanowiącej część działki nr 1648 (obręb 0003) przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na teren zielony, według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon 41 273 82 27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowanie do wykazu kliknij

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept