BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice jako działki nr 533/17 i 533/13 (obręb 0005), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,

  2. części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Nad Młynówką, stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Starachowice nr 693/13 (obręb 0005), przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na teren zielony - trawnik,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41 273 82 58; dot. pkt 2 pok.102 telefon 41 273 82 27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Wojska Polskiego dz. nr 533/17 i 533/13

ul. Nad Młynówką dz. nr 693/13

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept