BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

    Wielkopiecowej – część działek nr 1084/104 i 1089/36 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany,

    Kościelnej – część działki nr 32/5 (obręb 0005) z przeznaczeniem na teren komunikacyjnytj. dojazd i dojście do działki nr 316/2,

  2. części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

    Kościelnej – część działki nr 32/5 ( obręb 0005 ) z przeznaczeniem na teren komunikacyjny tj. dojazd i dojście do działki nr 316/4,

    Jeleniej – część działki nr 1909 ( obręb 0004 ) z przeznaczeniem pod kontener, w którym prowadzona będzie działalność handlowa, dojście do kontenera, taras i zieleń,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok.102 telefon 41 273 82 27.

 

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Wielkopiecowa

ul. Kościelna (do działki nr 316/2)

ul. Kościelna (do działki nr 316/4)

ul. Jelenia

Author: Anna Sałata

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept