BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń w dn. 02.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

 • Benedyktyńskiej – część działki nr 1324/4 obręb 0005 z przeznaczeniem: pod istniejące garaże, pod część budynki gospodarcze, - kliknij treść zarządzenia

 • Adama Mickiewicza – część działki nr 996/1 obręb 0001 z przeznaczeniem pod istniejący garaż metalowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Bohaterów– część działki nr 801/9 obręb 0002 z przeznaczeniem pod istniejący garaż metalowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Harcerskiej – działka nr 142/13, obręb 0002 z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, - kliknij treść zarządzenia

 • Spacerowej – część działki nr 143/2, obręb 0002 z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, - kliknij treść zarządzenia

 • Słonecznej – działka nr 344/15, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejące garaże drewniane i ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Smugowej – część działki nr 1648, obręb 0003 z przeznaczeniem pod budynki gospodarcze i ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • 6 – go Września – część działki nr 429, obręb 0003 z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia

 • Marszałka Piłsudskiego – część działki nr 1108, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, - kliknij treść zarządzenia

 • Wielkopiecowej – część działek nr 1084/104 i nr 1089/36, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane, - kliknij treść zarządzenia

 • Stawowej – część działki nr 1271/1, obręb 0001 z przeznaczeniem pod teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia

 • Lipowej – część działki nr 425, obręb 0002 z przeznaczeniem na teren zielony- trawnik, - kliknij treść zarządzenia

 • Krańcowej – część działki nr 354/3, obręb 0006 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Cegielnianej – część działki nr 851/7, obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Długiej – część działki nr 522 i nr 824/5 , obręb 0006 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy oraz istniejący budynek gospodarczy, - kliknij treść zarządzenia

 • Długiej – część działki nr 824/5, obręb 0006 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia

 • Kościelnej – część działki nr 349/1, obręb 0005 z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy oraz teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept