BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń w dn. 08.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1) przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

 • Marszałka Piłsudskiego – część działki nr 447/1, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejące garaże metalowe, - kliknij treść zarzadzenia

 • Wielkopiecowej – część działek nr 1084/4 i nr 1084/104, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejące garaże metalowe, - kliknij treść zarzadzenia

 • Krańcowej – część działki nr 354/3, obręb 0006 z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla pracowników i klientów, - kliknij treść zarzadzenia

 • Przeskok – część działki nr 518, obręb 0006 z przeznaczeniem pod istniejący budynek gospodarczy, pod część budynku mieszkalnego oraz na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarzadzenia

 • Topolowej – działka nr 498/1, nr 469/2 oraz nr 498/2, obręb 0002 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, - kliknij treść zarzadzenia

 • gen. Józefa Bema – część działki nr 86, obręb 0001 z przeznaczeniem na teren zielony- trawnik, - kliknij treść zarzadzenia

 • 6 Września – część działki nr 878/6, obręb 0002 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarzadzenia

 • Długiej – część działki 824/5 , obręb 0006 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarzadzenia

 • Dolnej – część działki nr 955/1, obręb 0001 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarzadzenia

 • Akacjowej – część działki nr 620/1 oraz nr 620/2, obręb 0002 z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik - kliknij treść zarzadzenia

 • Górzystej – część działki nr 128/1, obręb 0005 z przeznaczeniem na teren zielony, - kliknij treść zarzadzenia

 • 6 Września – część działki nr 429, obręb 0003 z przeznaczeniem pod istniejący garaż, wjazd do garażu,na ogródek przydomowy i na teren zielony, - kliknij treść zarzadzenia

2) przeznaczonych do sprzedaży

 • Lipowej – działki nr 413, nr 414 oraz nr 492, obręb 0002, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, - kliknij treść zarzadzenia

 • Górnej - działka nr 693/66, obręb 0005, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, - kliknij treść zarzadzenia 

 • Lachy - działki: nr 641 oraz nr 644, obręb 0006, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, - kliknij treść zarzadzenia

 • Miłej – działki: nr 851/1 oraz nr 851/2, obręb 0001, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, - kliknij treść zarzadzenia

według załączników publikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 2) pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept