BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 15.11.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1) przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

2) przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w Starachowicach przy ul. Leśnej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1687/11 (obręb 0005) – dot. części budynku po byłym Gimnazjum Nr 3, tj.:

  • część parteru oraz pierwsze piętro o pow. 1 204,40 m2, na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 11 z przeznaczeniem na cele edukacyjne, - kliknij treść zarządzenia

  • część parteru, drugie oraz trzecie piętro o pow. 2 250,00 m2, na rzecz Parku Kultury z przeznaczeniem na tymczasowe przeniesienie siedziby Parku Kultury, w związku z remontem dotychczasowej siedziby w budynku przy ul. Radomskiej 21, - kliknij treść zarządzenia

według załączników publikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 2) pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept