BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pomniki przyrody


Pomniki przyrody ożywionej


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 1

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 1

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 02

Nr działki ewidencyjnej: 1227

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2104’4217”
 • szerokość geograficzna: 5103’229”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy Al. Armii Krajowej, przy zbiegu alejek, w sąsiedztwie fontanny

Forma własności: Gmina Starachowice

Wysokość drzewa [m]: 27

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 322

Wiek hipotetyczny: około 220 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 2

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 2

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 02

Nr działki ewidencyjnej: 1221/4

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2104’3884”
 • szerokość geograficzna: 5103’218”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy Al. Armii Krajowej, przy chodniku, obok szaletu miejskiego

Forma własności: Gmina Starachowice

Wysokość drzewa [m]: 27

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 348

Wiek hipotetyczny: około 240 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 3

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 3

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 02

Nr działki ewidencyjnej: 262/11

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2104’2738”
 • szerokość geograficzna: 5103’1264”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy ul. Konstytucji 3 Maja, naprzeciw Straży Pożarnej

Forma własności: Gmina Starachowice

Wysokość drzewa [m]: 25

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 289

Wiek hipotetyczny: około 200 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 5

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 5

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 02

Nr działki ewidencyjnej: 1041/2

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2103’574”
 • szerokość geograficzna: 5103’238”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy ul. Rot. Pileckiego, obok PTTK, południowo-wschodni kraniec Parku Miejskiego

Forma własności: Gmina Starachowice

Wysokość drzewa [m]: 25

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 406

Wiek hipotetyczny: około 270 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 6

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 6

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 02

Nr działki ewidencyjnej: 1091

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2103’5538”
 • szerokość geograficzna: 5103’291”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy ul. Rot. Pileckiego 1, na terenie nieruchomości PTTK

Forma własności: PTTK, użytkowanie wieczyste

Wysokość drzewa [m]: 32

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 418

Wiek hipotetyczny: około 290 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 7

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 7

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 02

Nr działki ewidencyjnej: 1091

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2103’5624”
 • szerokość geograficzna: 5103’238”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy ul. Rot. Pileckiego 1, na terenie nieruchomości PTTK

Forma własności: PTTK, użytkowanie wieczyste

Wysokość drzewa [m]: 32

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 327

Wiek hipotetyczny: około 230 lat


Topola czarna – numer inwentaryzacyjny 8

Nazwa gatunkowa łacińska: Populus nigra L.Topola czarna – numer inwentaryzacyjny 8

Data utworzenia pomnika przyrody: 25 maja 2000 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 27 poz. 247).

Obręb ewidencyjny: 07

Nr działki ewidencyjnej: 790

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2104’5186”
 • szerokość geograficzna: 5103’4822”

Krótki opis lokalizacji: rośnie w sąsiedztwie koryta rzeki Kamiennej, na wysokości wjazdu do kotłowni ZEC przy ul. Ostrowieckiej

Forma własności: Gmina Starachowice

Wysokość drzewa [m]: 30

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 456

Wiek hipotetyczny: około 120 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 9

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 9

Data utworzenia pomnika przyrody: 19 października 1998 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Kieleckiego z dnia 19 października 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 46 poz. 388).

Obręb ewidencyjny: 07

Nr działki ewidencyjnej: 417

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2105’5428”
 • szerokość geograficzna: 5100’3698”

Krótki opis lokalizacji: rośnie przy ul. Lempe, przy przepuście roboczym dawnej zapory w Michałowie

Forma własności: Gmina Starachowice

Wysokość drzewa [m]: 27

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 632

Wiek hipotetyczny: około 440 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 10

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 10

Data utworzenia pomnika przyrody: 19 października 1998 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Kieleckiego z dnia 19 października 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 46 poz. 388).

Obręb ewidencyjny: 07

Nr działki ewidencyjnej: 186

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2106’3201”
 • szerokość geograficzna: 5100’5959”

Krótki opis lokalizacji: drzewo rośnie przy ulicy Wschodniej, na terenie nieruchomości prywatnej, za zabudowaniami gospodarczymi

Forma własności: działka prywatna

Wysokość drzewa [m]: 26

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 459

Wiek hipotetyczny: około 318 lat


Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 11

Nazwa gatunkowa łacińska: Quercus robur L.Dąb szypułkowy – numer inwentaryzacyjny 11

Data utworzenia pomnika przyrody: 19 października 1998 r.

Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Kieleckiego z dnia 19 października 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 46 poz. 388).

Obręb ewidencyjny: 07

Nr działki ewidencyjnej: 186

Położenie geograficzne:

 • długość geograficzna: 2106’3113”
 • szerokość geograficzna: 5100’5976”

Krótki opis lokalizacji: drzewo rośnie przy ulicy Wschodniej, na terenie nieruchomości prywatnej, za zabudowaniami gospodarczymi

Forma własności: działka prywatna

Wysokość drzewa [m]: 27

Obwód na wysokości 1,3 m [cm]: 562

Wiek hipotetyczny: około 390 lat


Opracowano na podstawie “Specjalistyczna ekspertyza dendrologiczna drzew pomnikowych” wykonanej na zlecenie Gminy Starachowice przez FloraMed Wojciech Słomka z siedzibą w Bartągu, Starachowice 2014 r.


Pomnik przyrody nieożywionej


W samym mieście i okolicy uwidaczniają się na powierzchni skały wszystkich okresów geologicznych historii ziemi. Odsłonięcie geologiczne, uznane za pomnik przyrody nieożywionej, stanowi ściana skalna o długości 400 m i wysokości 4-8 m, powstała częściowo w wyniku eksploatacji piaskowców, częściowo zaś naturalnie. Budują ją utwory dolnojurajskie - liasowe, zaliczane do serii skłobskiej. Są to piaskowce drobno i średnioziarniste, jasnoszare i żółtawe. Zlokalizowane jest w centrum miasta, jego wschodniej części, przy Al. Armii Krajowej.

odsloniecie geo 4 m zatorska

odsloniecie geo 1 m zatorska

odsloniecie geo 2 m zatorska

odsloniecie geo 3 m zatorska

Inne odsłonięcia skalne, nie będące pomnikiem przyrody, ale bardzo ciekawe, znajdują się pomiędzy ul. 1-go Maja i ul. Zakładową.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept