BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nagrody dla sportowców

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Starachowice

Doroczne nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Starachowice przyznawane są ze środków budżetu miasta zawodnikom i trenerom:
- niezrzeszonym - posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Miasta Starachowice,
- zrzeszonym w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki sportowe.

Nagrody są jednorazowymi świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi z budżetu Gminy Starachowice, przyznawanymi zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w następujących dyscyplinach sportu: bilard, boks, brydż sportowy, karate, kickboxing, koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, płetwonurkowanie sportowe, pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby, strzelectwo sportowe, szachy, tenis, tenis stołowy, triathlon, trójbój siłowy i wędkarstwo.

Dla kogo nagroda pieniężna i wyróżnienie

Nagrodę pieniężną w sporcie zespołowym może otrzymać zawodnik, który posiada licencję lub kartę zawodniczą i uzyskał:
1) wynik sportowy, który ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Starachowic oraz cele strategiczne i priorytety w zakresie sportu wyczynowego określone w uchwale nr VII/6/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne",
2) awans wraz z zespołem do wyższej klasy rozgrywkowej w ramach współzawodnictwa ligowego w tej dyscyplinie sportu

Nagrodę pieniężną w sporcie indywidualnym może otrzymać zawodnik, który posiada licencję lub kartę zawodniczą i wywalczył medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski seniorów pod warunkiem, że w rywalizacji indywidualnej w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 6 zawodników.

Wyróżnienie może być przyznane zawodnikom za następujące osiągnięcia sportowe:
1) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
2) miejsca medalowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Wyróżnienie może być również przyznane trenerom, którzy przyczynili się do uzyskania osiągnięć sportowych mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać:
1) Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Miasta Starachowice,
2) Komisje Rady Miejskiej w Starachowicach,
3) Osoby zainteresowane.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia należy składać do Prezydenta Miasta w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody

Prezydent Miasta powołuje Komisję ds. nagród i wyróżnień, która opiniować będzie składane wnioski i przedstawiać je Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

Nagrody i wyróżnienia

Podstawą wyliczenia kwoty nagrody jest minimalne wynagrodzenie (brutto) za pracę ustalone na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przypadające na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

Wysokość jednorazowej nagrody pieniężnej w sportach zespołowych dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może wynosić od 30 % do 100 % minimalnego wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wysokość nagrody w dyscyplinach indywidualnych może wynosić:

1) medal Igrzysk Olimpijskich - do wysokości 300 % minimalnego wynagrodzenia brutto,
2) medal Mistrzostw Świata - do wysokości 200 % minimalnego wynagrodzenia brutto,
3) medal Mistrzostw Europy - do wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia brutto,
4) medal Mistrzostw Polski seniorów - do wysokości 60 % min. wynagrodzenia brutto

Wyróżnienia przyznawane są w formie rzeczowej: pucharów, statuetek, nagród książkowych oraz dyplomów i listów gratulacyjnych

Specjalne wyróżnienia Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Starachowice może przyznać z własnej inicjatywy specjalne wyróżnienia dla zawodników, trenerów oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Specjalne wyróżnienia przyznawane są raz w roku w formie tytułu i pamiątkowego pucharu
w trzech kategoriach:
1) tytuł „Sportowiec Roku" i statuetkę przyznaje się jednemu zawodnikowi lub jednemu zespołowi za wybitne osiągnięcia sportowe,
2) tytuł „Trener Roku" i statuetkę przyznaje się jednemu trenerowi za wybitne osiągnięcia
w pracy szkoleniowej,
3) tytuł „Mecenas Sportu" i statuetkę przyznaje się osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój starachowickiego sportu.

 

Uchwała nr I/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 roku

Wniosek o przyznanie nagrody 

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept