BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Plan E6 PASTWISKA po zmianie

Granice obszaru objętego zmianą planu przebiegają wzdłuż ulic Łącznej, Pastwiska, Smugowej i Moniuszki i obejmują w całości teren objęty dotychczas obowiązującym planem miejscowym.

Plan przyjęty Uchwałą Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010 r., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 35 z 10.02.2011 r. i Nr 87 z 07.04.2011 r. – stał się obowiązujący z dniem 13.03.2011 r. w zakresie określonym treścią tej uchwały oraz uchwały zmieniającej Nr III/21/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.

Granice obszaru objętego zmianą planu przebiegają wzdłuż ulic Łącznej, Pastwiska, Smugowej i Moniuszki i obejmują w całości teren objęty dotychczas obowiązującym planem miejscowym.

Plan przyjęty Uchwałą Nr XVI/14/2010Rady Miejskiej w Starachowicachz dnia 29 grudnia 2010 r., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 35 z 10.02.2011 r. i Nr 87 z 07.04.2011 r. – stał się obowiązujący z dniem 13.03.2011 r. w zakresie określonym treścią tej uchwały oraz uchwały zmieniającej NrIII/21/2011Rady Miejskiej w Starachowicachz dnia 25 marca 2011 r.

Pliki planu

POBIERZ

Tekst planu
 – uchwała RM

.pdf

143 kB

POBIERZ

Uchwała zmieniająca

.pdf

71 kB

POBIERZ

Rysunek planu

.pdf

16 MB

Zalecamy pliki zapisywać - metodą zapisz jako…, a następnie otwierać we własnym programie domyślnym.

Author: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept