BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Łazy.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Łazy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0006) jako działka ewidencyjna nr 201/2 o powierzchni 0,1241 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00049073/0.

Cena wywoławcza brutto do drugiego przetargu wynosi 159 900,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 21.08.2023 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 16 000,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 11.08.2023 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 346/2023 Prezydenta Miasta Starachowicez dnia 14.07.2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Łazy. kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept