BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Mikroinwestycje

Mikroinwestycje 2016 r.

Modernizacja nawierzchni istniejącego parkingu przy ulicy Leśnej

2016 parking leśnaWzmocnienie podbudowy drogowej i wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni około 600 m². Wykonanie odwodnienia: betonowe korytka ściekowe około 20 mb, studzienka ściekowa szt. 2; przyłącze do kanalizacji deszczowej – około 15 mb. Przedsięwzięcie ma na celu poprawienie warunków życia mieszkańców tej części miasta oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 59.549,58 zł.


Modernizacja chodnika od ul. Murarskiej wzdłuż budynku wielorodzinnego nr 8 do ul. Leśnej obok budynku wielorodzinnego nr 14

Modernizacja chodnika o długości około 25 mb wykonanych z płytek chodnikowych wraz z betonowymi schodami terenowymi. Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku i estetyki w danym rejonie. 

Zrealizawano w czerwcu 2016 r. za kwotę 72 051,08 zł.


Modernizacja pasa drogowego ul. Glinianej

Modernizacja pasa drogowego ul.Glinianej, wzdłuż budynków wielorodzinnych nr 10 (ul. Kopalniana) oraz nr 4 i 6

Modernizacja chodnika wykonanego z płytek chodnikowych, utwardzenie pobocza, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej nawierzchni obrzeżonego chodnika o powierzchni około 580 m².

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 94.522,32 zł.


Modernizacja chodników i rozbudowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkalnym przy ul. Górnej

Modernizacja chodników wykonanych z płytek chodnikowych wraz ze schodami terenowymi, budowa dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizerunku modernizowanego terenu przy ul. Górnej. Wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej nawierzchni o powierzchni około 400m².

Zrealizowano w lipcu 2016 r. za kwotę 65.083,21 zł.


Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego od południowej strony pawilonu Zodiak

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa z betonowej kostki brukowej miejsc postojowych około 120 m² wraz z przyległymi chodnikami o łącznej powierzchni 47 m².

Zrealizowano w kwietniu 2016 r. za kwotę 16.481,38 zł.


Zatoka autobusowa MZK w rejonie Galerii Skałka

Budowa zatoki autobusowej dla komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej dla osób starszych w rejonie Galerii Skałka. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 55.000,00 zł. Budowa z kostki brukowej nawierzchni zatoki drogowej na płycie betonowej około 114 m². Budowa z betonowej kostki brukowej chodnika i placyku pod wiatą około 60 m². Montaż wiaty przystankowej.

Dokumentacja w uzgodnieniu.


Budowa miejsc postojowych przy ul. Zakładowej

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizerunku modernizowanego terenu przy ul. Zakładowej. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 50.000,00 zł.  Budowa z betonowej kostki brukowej miejsc postojowych w dwóch kompleksach (2 x 100 m²) z ewentualnym dojazdem.

Wykonana dokumentacja za 2.000 zł. Realizacja w 2017 r.


Modernizacja ul. E.Plater

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Budowa chodnika. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ulicy E. Plater. Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych dla ośmiu samochodów osobowych (powierzchnia około 100 m²). Budowa chodnika od boiska sportowego o długości około 80 mb.

Zrealizowano w sierpniu 2016 r. za kwotę 22 693,50 zł.


Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. NadrzecznejModernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nadrzecznej nr 29-37

Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej. Poprawa warunków życia mieszkańców tej części miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie podbudowy drogowej. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni około 420 m².

Zrealizowano w lipcu 2016 r. za kwotę 74.784 zł.


Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – Etap II

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/20162016 plac rekreac zakładowa

Poprawa wizerunku jak również stworzenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z osiedla Wzgórze etap II. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 206.500 zł.

Zagospodarowanie terenu ok. 1840 m2 poprzez budowę i odtworzenie chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia, w tym: wykonanie grogi manewrowej (502,2 m2) i chodników z kostki betonowej (237,3 m2), utwardzenie terenu płytami ażurowymi (614,4 m2), montaż słupów oświetleniowych i lamp LED - 4 kpl., urządzenie zieleńców (70 m2). 

Wykonano dokumentację za 4.000 zł. Wykonanie w 2017 r.


Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Starachowicach

 1. Siłownia plenerowa obok krytej pływalni przy ul.Szkolnej 14b - realizacja MOSiR
 2. Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 na ulicy Ostrowieckiej2016 silownia ostrowiecka

  Budowa siłowni plenerowej celem stworzenia miejsca rekreacyjno sportowego dla mieszkańców osiedla Michałów. Wykonanie podłoża pod urządzenia siłowe 10 mx20 m. Podłoże wykonanie ze żwirku okrawężnikowane. Zakup i montaż następujących urządzeń siłowych: wyciąg górny+pylon+wyciskanie siedząc, biegacz+pylon+orbitrek, prasanożna+pylon+wioślarz, ławka pozioma+pylon+ prostwonik pleców, surfer+pylon+twister, drabinka+pylon+poręcze równoległe, rower+pylon+narty biegówki, małe koła tai chi+pylon+duże koła obrotowe, expander+pylon+chodziarz. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 zgłoszonego pt.”Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 na ulicy Ostrowieckiej”.

  Zrealizowano w listopadzie 2016 r. za kwotę 34.661,40 zł.

 3. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w StarachowicachPlac zabaw SP 1
  Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 dla dzieci i młodzieży. Wykonanie nawierzchni placu zabaw około 200 m², wykonanie ogrodzenia metalowego ocynkowanego około 60 mb. Zakup i montaż następujących elementów placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem – 1 szt., huśtawka podwójna ważka – 1 sztuka, bujak delfin lux – 2 szt, huśtawka pojedyncza – 1 szt, huśtawka podwójna – 1 szt., huśtawka ważka na sprężynach – 1 szt, bujak – 1 szt., ścianka trójstronna – 1 szt., kosze na śmieci – 2 szt., ławka – 2 szt., zestaw mały „ biegacz i wioślarz” - 1szt., zestaw „wahadło i twister” - 1 szt., kamera obrotowa -1 szt. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 zgłoszonego pt. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starachowicach”.
 4. Budowa placu zabaw przy ul. Harcerskiej
  Urządzenie placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 156/4 (obręb 02) przy ulicy Harcerskiej poprzez montaż urządzeń służących do zabaw dla dzieci tj. linarium-piramida mała, piaskownica, bujak na sprężynie, huśtawka ważka, karuzela tarczowa, huśtawka podwójna metalowa, regulamin, kosz na śmieci ławka.

  Zrealizowano oba place zabaw w listopadzie 2016 r. za kwotę 196.744,65 zł.

Wiata przystankowa na ul. Radomskiej/PasternikWymiana i montaż 4 wiat przystankowych przy ulicach: Ostrowieckiej, Warszawka, Smugowa/Jelenia, Radomska/Pasternik

Budowa nowych wiat przystankowych przy ul. Ostrowieckiej, ul.Warszawka ul. Smugowa/Jelenia oraz Radomska/Pasternik celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku w aspekcie korzystania z komunikacji miejskiej. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 zgłoszonego pt.”Wymiana i montaż nowych wiat przystankowych przy ulicy Ostrowieckiej i ulicy Warszawka”.

Zrealizowano w marcu 2016 r. za kwotę 28.735,26 zł.


"Ławeczka Zdzisława Rachtana"Pomnik w formie ławeczki na skwerze im. por. Zdzisława Rachtana Halnego

Skwer z „Ławeczką Zdzisława Halnego” ma na celu upamiętnić postać por. Zdzisława Rachtana Halnego jak również uatrakcyjnić to miejsce turystycznie. Wykonanie i montaż ławeczki z postacią por. Zdzisława Rachtana Halnego z brązu na skwerze przy ul. Al.Armii Krajowej. Autorem rzeźby jest artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Karol Badyna. Fundatorami "Ławeczki Zdzisława Rachtana" są: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Gmina Starachowice, Instytut Pamięci Narodowej, wpłaty społeczne.

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 35.99,64 zł.


Modernizacja oświetlenia ulicznego – Etap I

2016 oświetlenie ulicPrzeprowadzenie audytu efektywności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, do Programu Priorytetowego NFOŚiGW-SOWA Etap I, obejmujący główne ulice przebiegające przez miasto.tj. ul. Kielecka, Ostrowiecka, Al.Wyzwolenia. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 100.000,00 zł.

W etapie I zostały ujęte następujące ulice: Kielecka, Ostrowiecka, Al.Wyzwolenia przy których znajduje się 379 słupów oświetleniowych ujętych do przeprowadzenie audytu efektywności oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego do Programu Priorytetowego NFOŚiGW-SOWA.


Budowa miejsc parkingowych przy ul. Majówka 26Nowe miejsca parkingowe przy ul. Majówka 26


Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w rejonie ulicy Majówka 26. Budowa z kostki brukowej miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej Majówka 26 od strony południowej, wykonanie nowych schodów prowadzących do chodników w kierunku południowym. 

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 24.600 zł.


Miejsca parkingowe przy ul. Staszica 11-13Budowa miejsc parkingowych przy ul. Staszica (wzdłuż bloków Staszica 11-13)


Wykonanie z kostki brukowej lub na podbudowie drogowej dwóch zespołów miejsc postojowych po 10 sztuk każdy. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komunikacji w danym rejonie.


Zrealizowano w maju 2016 r. za kwotę 25.830 zł.


Nowy parking przy ul. Jana Pawła IIUtwardzenie nawierzchni terenu przy ul. Jana Pawła II

W wyniku wspólnej partycypacji kosztów na podstawie zawartego w dniu 16.06.2016 r. porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową "WANACJA" wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni gruntowej parkingu o łącznej powierzchni 655 m2. Koszt poniesiony przez Gminę wyniósł 39.375,25 zł. Całość 113.551,71 zł. 

Zrealizowano we wrześniu 2016 r.


 Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalistej.2016 skalista parking

Wykonanie 10 stanowisk z betonowej kostki brukowej, o łącznej powierzchni około 122 m2.

Zrealizowano we wrześniu 2016 r. za kwotę 17.490,60 zł.

 

 


2016 paking kościelnaWykonanie miejsc postojowych przy ul. Staszica 1 i 7 oraz Kościelna 45

 1. Staszica 1 – w trakcie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożona oferta przekraczała zaplanowany budżet na realizację zadania. Wspólnota Mieszkaniowa odstąpiła od realizacji projektu,
 2. Staszica 7 – wykonano z betonowej kostki brukowej 10 stanowisk postojowych o łącznej powierzchni około 85 m2. Termin zakończenia grudzień 2016 r. Koszt. 18.819 zł,
 3. Kościelna 45 – wykonano z betonowej kostki brukowej 10 stanowisk postojowych o łącznej powierzchni około 145 m2, oraz remont chodnika około 14 m2 . Termin zakończenia robót grudzień 2016 r. Koszt. 37.380,36 zł.

Zadanie w ramach programu "Zielone Podwórka".


Wymiana i montaż 8 wiat przystankowych przy ulicach: Kielecka, Południowa Zgodna, Leśna, Pasternik

Montaż nowych wiat przystankowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku w aspekcie korzystania z komunikacji. Zrealizowano w 2016 r. za kwotę 56.383,20 zł.

Nowa wiata przystankowa na ul. Południowej Nowa wiata przystankowa na ul. Leśnej Nowa wiata przystankowa na ul. Południowej

Wymiana i montaż 3 wiat przystankowych przy ulicach: Ostrowieckiej, Jana Pawła II przystanek 161, Iłżeckiej

Montaż nowych wiat przystankowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku w aspekcie korzystania z komunikacji. Planowane środki w kwocie 21.300 zł.

2016 wiata ostrowiecka  2016 wiata jana pawła 2016 wiata iłżecka

 


Zagospodarowanie terenu Zalewu PasternikZagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Pasternik

Zrealizowano w 2016 r. za kwotę 59.381 zł. Uporządkowanie zieleni grobli zbironika przy ul.Radomskiej 9.800 zł.

 

 

 


Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomska

Planowane środki w kwocie 25.000 zł.


Wykonanie zieleńca przy ul. Zakładowej wraz z wykonaniem ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenia 86 m, wykonanie skarpy samonośnej, obsianie skarp trawą. Zadanie w ramach programu "Zielone Podwórka". Wkład gminy w kwocie 13.638,63 zł.


Modernizacja sanitariatu na Dworcu Zachodnim2016 szalet dw zachodnie

Zakres prac obejmował wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie robót murowych, montaż ślusarki i stolarki, wykonanie nowych posadzek i okładzin wewnętrznych, wykonanie wentylacji, nowej eletryki oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż nowych urządzeń sanitarnych i wyposażenia, wykonanie monitoringu oraz oznakowania toalety. Planowane środki 60.000 zł.

 

 


Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9

Montaż 200 kompletów przęseł ogrodzeniowych o łącznej długości 400 mb. Przedsięwzięcie w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

Zrealizowano w listopadzie 2016 r. za kwotę 23.000 zł.


Zagospodarowanie terenu przy Al. Armii Krajowej w nawiązaniu do istniejącego skweru im. Zdzisława Rachtana "Halnego"


Zakup oraz montaż pergoli przy Al. Armii KrajowejPergola przy al. Armii Krajowej

Zakres prac obejmował wykoanie i montaż dwóch pergoli ogrodowych o długości 10,5 mb i 14 mb na terenie miejskim przy al. Armii Krajowej w Starachowicach. Koszt wykonania i montażu pergoli wyniósł: 14.580,00 zł. Nasadzenie roślinności ozdobnej.

Zrealizowano w październiku2016 r. za kwotę 29.280 zł.

 


Przebudowa chodnika przy ul.Wojska Polskiego 18

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej (194 m2), remont schodów i wymiana korytek ściekowych.

Zakończenia robót grudzień 2016 r. Koszt łącznie 57.441,00 zł.

Zadanie w ramach programu "Zielone Podwórka".

Mikroinwestycje 2017 r.

Zatoka autobusowa MZK w rejonie Galerii Skałka2017azatokaprzystankowaalak

Cel: Budowa zatoki autobusowej dla komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej dla osób starszych w rejonie Galerii Skałka.
Zakres: Rozbiórka starych zniszczonych elementów drogowych: krawężników, nawierzchni asfaltowych i płytek chodnikowych. Korytowanie. Budowa z kostki brukowej nawierzchni zatoki drogowej na płycie betonowej i stabilizacji około 114m2. Budowa z betonowej kostki brukowej chodnika i placyku pod wiatą około 60m2. Montaż wiaty przystankowej. Mikroinwestycja z 2016 r.
Kwota: 47 927,50 zł


Budowa miejsc postojowych przy ul. Zakładowej2017 zakładowa miejsca postojowe

Cel: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizerunku modernizowanego terenu przy ul. Zakładowej.
Zakres: Rozbiórka starych zniszczonych elementów drogowych: krawężników, nawierzchni asfaltowych i płytek chodnikowych. Korytowanie. (Budowa z betonowej kostki brukowej miejsc postojowych w dwóch kompleksach 297m², chodnika 78m2, zatoka parkingowa asfaltowa 105,5 m2) z dojazdem. Mikroinwestycja z 2016 r. Zakończono: kwiecień 2017.

Kwota łączna: 76 074,29 zł


Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - Etap II

Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - Etap II

Cel: Poprawa wizerunku jak również stworzenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z osiedla Wzgórze etap II
Zakres: Zagospodarowanie terenu ok. 1840 m2 poprzez budowę i odtworzenie chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia, w tym: wykonanie drogi manewrowej (502,2 m2) i chodników z kostki betonowej (237,3 m2), utwardzenie terenu płytami ażurowymi (614,4 m2), montaż słupów oświetleniowych i lamp LED - 4 kpl., urządzenie zieleńców (70 m2). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016. Mikroinwestycja z 2016 r. Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota łączna: 213 818,26 zł


Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych

Cel: Ograniczenie emisji spalin z ogrzewania węglowego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starachowice
Zakres: W ramach zadania planowane jest dofinansowanie około 7 inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz dofinansowanie około 2 inwestycji w związku z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.
Kwota: 21.000 zł


Chodnik przy ul. Wierzbowej

Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej

Cel: Poprawa wizerunku, jak równie z poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Zakres: Budowa chodnika z kostki betonowej (ok.320 m2) ułożenie krawężników (219 mb) od Al. Niepodległości razem z łukami skrzyżowania drogi bocznej do istniejącego chodnika. 

Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota: 46 952,00 zł


Wykonanie postumentu pod popiersie A.Hedy ps."Szary" wraz z utwardzeniem terenu pod postument

Cel: Poprawa wizerunku miasta w rejonie ronda im. A.Hedy "Szarego".
Zakres: Wykonanie postumentu pod popiersie A.Hedy ps. "Szarego" oraz zagospodarowanie terenu po przez utwardzenie pod postument z kostki brukowej.
Kwota: 20 000,00 zł


Chodnik przy ul. Piłsudskiego

Budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi oraz barierką przy ul. Piłsudskiego 82

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Rozbiórka chodnika i schodów. Modernizacja chodnika poprzez ułożenie obrzeży i wymianę nawierzchni na nową z betonowej kostki brukowej na podbudowie o powierzchni około 90,3 m2. Wykonano nowe schody na podbudowie betonowej. Montaż barierki. Zadanie zralizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota: 14 999,85 zł


Wykonanie projektu budowy ulicy Osiedlowej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Osiedlowej” obejmującą: opis techniczny, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zgłoszenie robót budowlanych do właściwego organu. Prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Kwota: 20 000,00 zł


Budowa łącznika drogi przy Alei Najświętszej Marii Panny
Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi dojazdowej poprzez wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej okrawężnikowanej nawierzchni o powierzchni około 100 m2. Modernizacja drogi dojazdowej poprzez ułożenie krawężników (50 m) i wymianę nawierzchni na nową z betonowej kostki brukowej na podbudowie o powierzchni około 100 m2. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Kwota: 22 000,00 zł


Doposażenie placu zabaw przy ul. Pustowójtówny

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Doposażenie placu zabaw poprzez zamontowanie piramidy linowej, ścianki wspinaczkowej, montaż huśtawki wahadłowej bocianie gniazdo, montaż ławki drewnianej z oparciem, wykonanie pomalowania starych elementów placu zabaw.
Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Kwota: 22 900,00 zł


Budowa siłowni plenerowej z elementami małej architektury przy ul. Na Szlakowisku

 
Cel: Poprawa wizerunku i estetyki terenów ogólnodostępnych dla mieszkańców z terenów osiedla Na Szlakowisku. 
Zakres: Przygotowanie terenu pod budowę siłowni. Zakup i montaż 13 urządzeń siłowych, zakup i montaż 4 ławek parkowych, zakup i montaż koszy na śmieci. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. Zakończono: kwiecień 2017 r.
Kwota: 53 376,47 zł


Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ul. NowowiejskiejWiata przystankowa przy ul. Nowowiejskiej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ul. Nowowiejskiej wraz z przygotowaniem terenu. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. Zakończono: kwiecień 2017 r.
Kwota: 7 047,90 zł


Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: montaż 71 mb paneli ogrodzeniowych o wys. 1,25 m, w kolorze grafitowym oraz 2 furtek. Zakończono: kwiecień 2017 r.
Kwota: 15 341,49 zł


Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. BemaOgrodzenie placu zabaw przy ul. Bema

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wykonanie ogrodzenia drewnianego z furtką zamykaną przy ulicy Bema.

Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.

Kwota: 4 905,24 zł


Wymiana i montaż 2 wiat przystankowych przy ulicy Bema i Stalowej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Wymiana i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Bema oraz ulicy Stalowej. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok. Zakończono: marzec 2017 r.
Kwota: 14 095,80 zł

 Wiata przystankowa przy ul. Stalowej  Wiata przystankowa przy ul. Bema

Budowa placu zabaw przy Alei Najświętszej Marii Panny

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Budowa nowej piaskownicy wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż dwóch ławek parkowych przy Alei Najświętszej Marii Panny.
Kwota: 7 000,00 zł


Budowa siłowni plenerowej przy Alei Najświętszej Marii PannySiłownia plenerowa na os. Łazy

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.
Zakres: Zakup i montaż 5 sztuk urządzeń siłowych wraz z tablicą informacją i regulaminem oraz utwardzenie terenu. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. 

Zakończono: listopad 2017 r.
Kwota: 22 200,00 zł


Instalacja nowych lamp led na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke Bosaka

Cel: Wymiana sodowych lamp oświetleniowych na ledowe zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i parkujących w okolicy samochodów, przyczyni się do polepszenia estetyki osiedla oraz zwiększy oszczędności poprzez wykorzystanie tańszej energetycznie i przyjaznej środowisku technologii.
Zakres: Instalacja 23 sztuk lamp ledowych w rejonie ulicy Hauke-Bosaka.
Kwota: 23 920,00 zł


Budowa parkingu przy ulicy Glinianej 1Parking przy ul.Glinianej

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.
Zakres: Demontaż krawężników, wzmocnienie podbudowy drogowej, ułożenie krawężników i wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni 423 m2 oraz wykonanie chodnika 29 m2.

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Zakończono: sierpień 2017 r.
Kwota: 48 600,00 zł


Budowa parkingu przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej (Łazy)Parking na os. Łazy

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.
Zakres: Wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni 384 m2.
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Zakończono: sierpień 2017 r.
Kwota: 61 746,00 zł


Budowa parkingu przy ulicy Leśnej

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.
Zakres: Wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni 452,50 m2 oraz wykonanie chodnika 62 m2.
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Zakończono: sierpień 2017 r.
Kwota: 68 920,00 zł


Budowa drogi dojazdowej do ciągu garaży i bloków usytuowanych przy ul. Konstytucji 3 -go Maja 25 i 31

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.
Zakres: Rozbiórka starej nawierzchni dróg. Wykonanie studzienki ściekowej i rewizyjnej wraz przyłączem do kanalizacji deszczowej o długości około 40 m. Wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej okrawężnikowanej nawierzchni drogi o łącznej powierzchni około 250 m2.
Kwota: 52 000,00 zł


Remont chodnika przy ul. GórnejRemont chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Górnej 5 i 5A

Wybudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem – 137 mb, ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych – 113 mb, wykonanie podbudowy pod chodnik – 181 m2, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 181 m2.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota: 31 088,25 zł


Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Targowej2017 wiata targowa 2 a

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wymiana i montaż wiaty przystankowejh przy ul. Targowej. Zakończono: sierpień 2017 r.

Kwota: 8 782,20 zł


Fotobombka Koszt: 26 283,00 zł. Napis przestrzenny Koszt: 60 270,00 zł. Projektor z lampą wyładowczą z masztem Koszt: 11 985,00 zł.

FOtobombka napis przestrzenny

Remont chodnika przy ul. Reja 8Chodnik przy ul. Reja 8

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Remont chodnika/wymiana obrzeży i nawierzchni na betonową kostkę brukową na długości ok.131 m.

Kwota łączna 25 389,29 zł.

Zadanie w ramach programu "Starachowickie Podwórka".


Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Majówka 8Miejsca parkingowe przy ul. Majówka 8

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Wykonanie utwardzonego placu z kostki brukowej betonowej na 12 miejsc postojowych wraz z dojazdem.

Kwota łączna 69 047,90 zł.

Zadanie w ramach programu "Starachowickie Podwórka".


Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Reja 2Miejsca parkingowe przy ul. Reja 2

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Wykonanie utwardzonego placu z kostki brukowej betonowej na 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem 

Kwota łączna 39 479,36 zł.

Zadanie w ramach programu "Starachowickie Podwórka".


 

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję