BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Starachowice zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach przy ulicy Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001 jako działka ewidencyjna nr 3/20 o powierzchni 2,8604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00052545/4, oraz prawa własności posadowionej na niej budowli w postaci stalowej wiaty o powierzchni zabudowy 127 m2, stanowiącej odrębną nieruchomość ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1H/00047473/0.

Nieruchomość leży na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A1, A3, B1, B2 -”STREFA”; na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym w tym planie symbolem 8 P.

Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Bugaj, w sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. W części zachodniej działka jest utwardzona płytami żelbetonowymi (dawne składowisko węgla byłego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), natomiast w części wschodniej jest porośnięta lasem mieszanym (przyjęto wiek drzew na ok. 20 lat).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w postaci stalowej wiaty o powierzchni zabudowy 127 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość budynkową jako prawo własności Gminy Starachowice, którą wyłoniony w drodze przetargu nabywca nabywa wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego przedmiot przetargu.

Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 23.08.2018 r., o godz. 12.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 71 000,00 zł w terminie do 16.08.2018 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu klikając tutaj

Autor: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję