BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, położonej w Starachowicach przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka ewidencyjna nr 1119 o powierzchni 0,2094 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00021736/4, w której wydzielono jako odrębne pięć lokali użytkowych i cztery lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie, posiadających uregulowany stan prawny w księgach wieczystych o numerach: KI1H/00041733/9 - dla lokalu użytkowego nr 1, KI1H/00029661/3 - dla lokalu użytkowego nr 2, KI1H/00029660/6 - dla lokalu użytkowego nr 3, KI1H/00041734/6 - dla lokalu użytkowego nr 4, KI1H/00041735/3 - dla lokalu użytkowego nr 5, KI1H/00041736/0 - dla lokalu mieszkalnego nr 6, KI1H/00041737/7 - dla lokalu mieszkalnego nr 7, KI1H/00041738/4 - dla lokalu mieszkalnego nr 8, KI1H/00041739/1 - dla lokalu mieszkalnego nr 9.

Nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, nieruchomość położona jest w obrębie jednostki B-8 PARK - Teren zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w mieście Starachowice, do której dojazd stanowi gminna droga publiczna ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, asfaltowa o niskim natężeniu ruchu z wjazdem na działkę z tej ulicy. Teren w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 23.08.2018 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 99 450,00 zł w terminie do 16.08.2018 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu klikając tutaj

Autor: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję