BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje i interwencje, dotyczące odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście, należy zgłaszać:

  • Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 119 na I piętrze, tel. 41 2738340, e-mail: odpady@starachowice.eu;
  • Firmy REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary”13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 690 188 188, 41 262 41 00, e-mail: starachowice@remondis.pl, www.remondisostrowiec.pl. Biuro obsługi klienta zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. E.Kwiatkowskiego 36 (PSZOK). 

Wszelkie zapytania dotyczące deklaracji i opłat należy zgłaszać:

  • do Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 14 na parterze, tel. 41 2738244, e-mail: deklaracjeoplata@starachowice.eu
Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept