BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opieka nad zwierzętami

psy i koty

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. rada gminy dla realizacji zadania własnego z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice” obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt Programu przekazany został zgodnie z wymaganiami ustawowymi do zaopiniowania przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”) oraz dzierżawców terenów łowieckich (Koła Łowieckie: „Ponowa” i „Hubert”).

Za nadzór nad realizacją umów i koordynowaniu prac nad realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi odpowiada Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach tel 41 2738242, e-mail: komunalny@starachowice.eu.

Firmy odpowiedzialna za realizację usług świadczonych dla gminny w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" w Janiku, tel: 41 2600266, 2605555.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz całodobowa usługa weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna AS, lek.wet. Dariusz Białoń, Starachowice, tel. 502 577 943.
 3. Usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych Firma Maciej Glijer BAROS  z Suchedniowa, tel. 515 732 363.

Referat Ochrony Środowiska realizuje także zadania w zakresie dotyczącym:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt

Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept