BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Starachowice Dolne - wnioski z konsultacji

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starachowic Dolnych, w tym placu dworcowego oraz ul. Radomskiej (na odcinku od ul. Sportowej do ul. Widok). Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami.

 

1. Plac dworcowy

Konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w Starachowicach Dolnych prowadzone były od 30 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia2017 r. do godz. 15:00 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23 listopada 2017 r. nr 556/2017. W ramach konsultacji wykorzystano następujące formy zbierania opinii 1. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu 30 listopada 2017 r. 2. Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami oraz użytkownikami placu dworcowego w dniu 1 grudnia 2017 r. 3. Formularz konsultacyjny oraz ankieta konsultacyjna.

01 12 2017.00 03 50 23.still004

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej w Starachowicach Dolnych, w szczególności w miejscach, gdzie planowane są najbliższe inwestycje tj. plac dworcowy z kładką nad torami i centrum przesiadkowym. Ze względu na tematykę konsultacji, często były również formułowane uwagi i postulaty związane z inwestycjami, gdzie głównym Wykonawcą będzie m.in. Powiat Starachowicki (wiadukt nad torami) czy też Polskie Koleje Państwowe (przejazd kolejowy). Wszystkie te uwagi zostały również spisane i zostaną przekazane do ww. instytucji.

a. spotkanie informacyjno – konsultacyjne - zorganizowane w dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie Starachowickiego Centrum Kultury w godzinach 17:00 – 19:00. Na spotkanie zaproszeni byli mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z ul. Radomskiej, Hutniczej, Sportowej i Nadrzecznej. Spotkanie podzielone było na dwie części, z czego pierwsza część dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznej w Starachowicach Dolnych, a druga dotyczyła zagospodarowania części ul. Radomskiej (woonerf).

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta, który na bieżąco udzielał odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Po wystąpieniu Prezydenta głos zabrał Architekt Miejski – Pan Marcin Bednarczyk, który dokonał szczegółowej prezentacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Starachowicach Dolnych. Ostatnia część spotkania moderowana była przez Pana Damiana Deca. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.

pdfRaport częściowy ze spotkania konsultacyjnego2.64 MB

b. wywiady bezpośrednie z mieszkańcami i użytkownikami placu dworcowego - Wywiady prowadzone były bezpośrednio w okolicy placu dworcowego i stacji „Starachowice” w Starachowicach Dolnych. Uczestnikom wywiadów prezentowane były główne założenia projektu, a w dalszej części zbierane były opinie. Plan modernizacji placu dworca przygotowany przez Pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach, obejmuje m.in.: przebudowę placu manewrowego dla autobusów, stanowiska autobusowe, kładkę nad torami, nawierzchnię wzdłuż linii kolejowej oraz przed dworcem, ścieżkę rowerową, trawniki oraz nasadzenia drzew w gazonach, ławki, kosze, latarnie oraz ogrodzenie. Dodatkowo planowana jest budowa skweru pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Sportową z uwzględnieniem osi kompozycyjnej w kierunku historycznego domu robotniczego z 1836 r. Uczestnicy w trakcie wywiadów zachęcani byli również do wypełnienia formularza i ankiety konsultacyjnej. Wywiady przeprowadzali Pan Damian Dec, Pan Arkadiusz Drukier oraz Architekt Miejski Pan Marcin Bednarczyk. W trakcie wywiadów przepytano 15 osób.

pdfRaport częściowy z przeprowadzonych wywiadów2.69 MB

pdfRaport końcowy - Plac dworcowy1.06 MB

2. Woonerf na ul. Radomskiej

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej (od ul. Widok do ul. Sportowej) prowadzone były od 30 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23 listopada 2017 r. nr 555/2017. W ramach konsultacji wykorzystano następujące formy: 1. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu 30 listopada 2017 r., 2. Wywiady bezpośrednie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w lokalizacji będącej przedmiotem konsultacji w dniu 1 grudnia 2017 r. 3. Formularz konsultacyjny – w wersji papierowej i elektronicznej, 4. Ankietę konsultacyjną – w wersji papierowej i elektronicznej.

01 12 2017.00 08 28 13.still008 copy

Celem konsultacji społecznych było zaprezentowanie koncepcji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej (od ul. Widok do ul. Sportowej).

a. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w Starachowickim Centrum Kultury. Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy (w tym
z ul. Radomskiej) oraz przedsiębiorcy. Spotkanie było podzielone na dwie części –
w pierwszej uczestnicy dyskutowali o zagospodarowaniu przestrzeni na ul. Radomskiej,
w drugiej o zagospodarowaniu placu dworcowego. Spotkanie zostało otwarte przez Prezydenta Miasta Starachowice – Marka Materka. W pierwszej części spotkania Prezydent zaprezentował i omówił główne założenia dotyczące propozycji dotyczących zagospodarowania ul. Radomskiej. Następnie Prezydent udzielał na bieżąco odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Po wystąpieniu Prezydenta Miasta głos zabrał Architekt Miejski – Marcin Bednarczyk, który dokonał szczegółowej prezentacji koncepcji zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ul. Radomskiej w postaci „woonerfa”. statnia część spotkania moderowana była przez Damiana Deca. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.

pdfRaport częściowy - spotkanie konsultacyjne759.9 KB

b. Wywiady bezpośrednie z przedsiębiorcami przeprowadzone zostały w dniu 1 grudnia 2017 r. w lokalach handlowo usługowych w ciągu ulicy Radomskiej na odcinku objętym konsultacjami społecznymi. Respondentom przedstawiona została koncepcja utworzenia woonerfu, wraz ze szczegółami projektu, w dalszej części wywiadu badani odpowiadali na zadawane pytania. Wywiady przeprowadzali Pan Damian Dec, Pan Arkadiusz Drukier oraz Architekt Miejski Pan Marcin Bednarczyk. W trakcie wywiadów przepytano 15 przedsiębiorców.

pdfRaport częściowy - wywiady z przedsiębiorcami558.23 KB

pdfRaport końcowy - ul. Radomska986.93 KB

Koncepcja zmian w Starachowicach Dolnych

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept