BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, położonej w Starachowicach od strony ulicy Słonecznej -działka numer 344/32 (obręb 0005) o powierzchni 0,0222 ha,

  2. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych:
  • przy ulicy Rzemieślniczej – działka nr 905/3 i część działki nr 915/4 (obręb 0005) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do działek nr: 897, 906/1 i 906/2,

  • na terenie miasta Starachowice (obręb 0001, 0002, 0004, 0005 i 0006) dokładnie określonych w wykazie, przeznaczonych pod pojemniki na odzież używaną,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41 273-82-58; dot. pkt 2 pok. 102 telefon 41 273-82-27.

 

PREZYDENT MIASTA  STARACHOWICE

Marek Materek

Przekierowania do wykazów:

ul. Słoneczna - dz. 344/32

ul. Rzemieślnicza - dz. 905/3 i 915/4

teren miasta Starachowice pod pojemniki na odzież używaną

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept