BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie stanowisk handlowych na sprzedaż zniczy, kwiatów i artykułów cmentarnych.

 

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, na której znajdują się dwa stanowiska handlowe nr 2 i nr 5, każde o powierzchni 16 m², położonej w Starachowicach obok cmentarza przy ulicy Radomskiej, stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice numerem 137/1222 - obręb 0002 z przeznaczeniem na usytuowanie kiosków, w których prowadzona będzie sprzedaż zniczy, kwiatów i artykułów cmentarnych.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 10 00 w sali Nr 130, Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach do godz. 14.00 lub przelewem na konto Gminy Starachowice PKO Bank Polski S.A. nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150, w wysokości 1000,00 zł.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice oraz złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulica Radomskiej nr 45 ( na stanowisku nr 3 ) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Przetarg na dzierżawę stanowiska położonego obok cmentarza przy ul. Radomskiej w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu, klikając tutaj

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept