BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk handlowych przeznaczonych na sprzedaż zniczy

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

o g ł a s z a   p i e r w s z y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.) § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213 z późn. zm.)

 

na wydzierżawienie na okres od dnia 16 października do dnia 5 listopada 2023 r. trzydziestu czterech stanowisk handlowych przeznaczonych na sprzedaż zniczy i kwiatów, znajdujących się na części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych przy cmentarzach przy ulicach: Radomskiej, Polnej i Zgodnej - treść ogłoszenia

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45, w sali 130 dnia 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00.

Wadium przetargowe należy wnieść, najpóźniej w terminie do dnia 23 sierpnia 2023 r. (środa), przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w pok. nr 102 Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45, tel. 41/273-82-27.

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept