BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023"

logo opieka wytchnieniowa

 

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach informuje o naborze wniosków


w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  •  a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania ww. członków rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobowa opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne, realizowane od lutego do grudnia 2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami  Centrum Usług Społecznych,


Galeria Skałka, Al. Armii Krajowej 28,

box 41, parter, nr  tel. 501 094 744 lub box 104, I piętro, nr tel. 504 206 900

w godzinach od 7.00 do 15.00

Karty zgłoszeniowe wydawane i przyjmowane będą od 9.01.2023 r. do 27.01.2023 r

OW_Karta_pomiaru_niezaleznosci_funkcjonalnej_2023_copy.pdf

OW_Karta_zgloszeniowa_opieka_wytchnieniowa_2023_copy.pdf

Author: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept