BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.)

informuje:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 3 lat, lokal użytkowy o powierzchni 42,83 m2 znajdującej się w Starachowicach przy ul. Czerwonego Krzyża 1.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.02.2022 r. do dnia 08.03.2022 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, a także opublikowaniu na stronie publikacji na stronie internetowej starachowice.eu oraz na stronie www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowe informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych pok. nr 26, tel. 41 273 82 83 kom. 664 132 922.

PREZYDENT MIASTA

Starachowice

/-/

MAREK MATEREK

 

Przekierowanie do wykazu

-kliknij tutaj-

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept